Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Afar Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Afar Dictionary

'is
'isin
'oson
'usuk
Acaada
Agda Baxisso
Caxah Alsa
Ciggilta Kudo
Diteli
Kaxxa Garablu
Kudo
Laqeeni
Qado-dirri
Talaata
Waysu
Ximoli
a'nu
abba
abbat–agle
abeesa
arciba
awka
awkha
ayti
bacaara
baxa
buuku
caasa
cado
ciyyo
cokka
dik
essero
fereyi
foyya
furta
gaba
gadda gey
gile
gulub
ilaw
ina
iniki
kaa
kabella
kare
khaatim
kixina
komodooro
konoyu
kullumta
kuta
laana
laqhco
leceyi
lee
maganak
malciini
max
maysarraqa
migaaqa
mutuk
nagaale
nakca
nammaya
okolo
poliis
qabre
raba
ruuz
sidocu
sunku
taban-ke-malhin
taban-ke-nammay
taban-ke-sidoh
taban-ke-ti
uble
xan
xangal
xarha
yeey
.